Bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử YKHOANET nâng tầm bệnh viện

Bệnh án điện tử YKHOANET - hàng đầu tại Việt Nam

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ lÀ KẾT QUẢ CUỐI CỦA phần mềm quản lý bệnh viện.

Các phần mềm quản lý bệnh viện có thể trông như nhau về chức năng, về các phân hệ, tuy nhiên BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ là kết quả cuối cùng của các phân hệ đó.

Nhìn vào BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ người ta có thể đánh giá toàn bộ hoạt động của phần mềm. Nếu phần mềm hoạt động tốt thì BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ sẽ có đầy đủ tài liệu sức khỏe của bệnh nhân của các lần khám khác nhau. Nếu phần mềm quản lý bệnh viện kém chất lượng thì BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ sẽ không đầy đủ tính năng, thiếu khuyết.

Bệnh án điện tử không chỉ là hồ sơ sức khỏe bệnh nhân được thể hiện dưới dạng điện tử, xem lại được, chia sẻ được, in lại được... mà còn có tác dụng cho hồi cứu, thống kê, quản lý sức khỏe cộng đồng. Tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi bệnh án điện tử phải có tính năng tương tác, chia sẻ, dùng chung...

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ có vai trò quan trọng cho bác sĩ, cho bệnh nhân và cho nhà quản lý.

Bác sĩ nhờ có bệnh án điện tử mà có thể xem xét toàn bộ quá trình sức khỏe của bệnh nhân để đưa ra những quyết định điều trị hợp lý. Nhờ có thông tin đầy đủ và toàn diện mà có thể nghiên cứu khoa học, thống kê số liệu chính xác.

Bệnh nhân nhờ có bệnh án điện tử mà có thể xem lại sức khỏe của mình, chuyển thông tin cho bác sĩ khác, bệnh viện khác tiếp tục theo dõi.

Bệnh án điện tử còn được gộp vào Kho Dữ Liệu Điện Tử của nhà quản lý để có thể kiểm soát tình hình sức khỏe dân chúng ở cộng đồng.

Công ty MEDICONS là nơi tạo ra BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ đầu tiên, đang chạy trên hệ thống phần mềm của tất cả các khác hàng, điển hình nhất là bệnh viện Mắt Vũng Tàu. Chuyên khoa Mắt có nhiều bệnh án khác nhau, cần được đáp ứng đúng yêu cầu của bác sĩ chuyên khoa Mắt. Nơi này đã rất thành công khi sử dụng bệnh án điện tử sau khi đã thất bại nhiều lần với các phần mềm khác.

Từ năm 2006, phòng khám đa khoa An Khang Clinic của hãng sữa Vinamilk đã triển khai bệnh điện tử đầu tiên trên toàn thế giới.

Vui lòng xem clip được đăng từ Youtube dưới đây.