Tác giả

TÁC GIẢ - BS. PHAN XUÂN TRUNG

Chuyên môn y khoa

Tốt nghiệp BS đa khoa hệ chính quy, trường Đại học Y Dược TPHCM, khóa học 1990 -1996.

Công tác tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch.

Kinh qua các công việc thực tế:

 • Quản lý kế hoạch tổng hợp bệnh viện.

 • Quản lý chương trình chống lao và ARI.

 • Khám chuyên khoa Hen Phế Quản.

 • Khám chuyên khoa Lao.

Công tác tại Trung tâm Y khoa MEDIC (Hòa Hảo), kinh qua các công việc thực tế:

 • BS khám lâm sàng.

 • Ủy viên BCH Hội Chẩn Đoán Hình Ảnh TPHCM.

Chuyên môn it trong y tế

Trong nước:

 • Tự học về CNTT, phát triển phần mềm quản lý y tế từ 1997.

 • Tham gia Quản trị hệ thống mạng thông tin y khoa MEDINET – Sở Y Tế TPHCM 1997-2000.

 • Giám đốc công ty Phát Triển Điện Toán Y Khoa Hoàng Trung HT MEDSOFT từ 2002.

 • Phó giám đốc công ty TNHH MTV Tin Học Y tế Nguyên Khôi - METIC từ 2010

 • Giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn CNTT y tế MEDICONS 2016.

 • Được phong danh hiệu Hiệp sỉ CNTT do tạp chí E-chip trao tặng năm 2006.

 • Chuyên viên tư vấn, giám sát độc lập các dự án CNTT y tế.

Ngoài nước

Hoàn tất khóa học Gateway to HEALTH INFORMATICS: an AMIA-OHSU i10x10 course do đại học OHSU và hiệp hội CNTT Y Tế Hoa Kỳ tổ chức tại Singapore 2012.

Chứng nhận hoàn tất khóa học Medical Informatics 10x10 của Hiệp Hội Công Nghệ Thông Tin Y Tế Hoa Kỳ AMIA

Báo cáo khoa học

 • Ứng dùng Web 2.0 trong quản lý bệnh viện - Kỷ yếu hội thảo khoa học Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện VN-HISMANAG'08 - Trung tâm tin học Bộ Y Tế - Hà Nội Việt Nam 9/01/2008

 • Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - Tuyển tập nghiên cứu khoa học Công Nghệ Thông Tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội - Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam - Tuyển tập hội thảo quốc gia Phú Quốc - Kiên Giang - ngày 26 tháng 10 năm 2012

 • Quản lý dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trong bối cảnh y tế Việt Nam giữa y học lâm sàng và sức khỏe cộng đồng - Hội thảo quốc tế Cùng Hành Động Vì Mục Tiêu Loại Trừ Viêm Gan Siêu Vi B - C. Hội Y Học TP Hồ Chí Minh 30-31/7/2916.

 • Chuyển tải tông tin y tế giữa các đơn vị - Cloud computing - Hội thảo quốc tế Cùng Hành Động Vì Mục Tiêu Loại Trừ Viêm Gan Siêu Vi B - C. Hội Y Học TP Hồ Chí Minh 30-31/7/2916.

Nghiên cứu khoa học

Đề tài: Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Các giải thưởng và danh hiệu được phong tặng

 • Giải Nhân Tài Đất Việt 2008 - Báo Dân Trí và Hội Khuyến Học Việt Nam trao tặng.

 • Danh hiệu Hiệp Sĩ Công Nghệ Thông Tin 2006 - Tạp Chí E-Chip trao tặng.

 • Danh hiệu Lãng tử giữa thương trường - Báo Tuổi Trẻ.


Danh hiệu HIỆP SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2006

Được báo Tuổi Trẻ viết bài vinh danh, đặt danh hiệu "lãng tử giữa thương trường".