Tuyển dụng

Công ty MEDICONS cần tuyển:


Lập trình viên .NET, Asp, C#, WEBFORM:

  • 20 nhân sự (ưu tiên cho Nữ).

  • Lập trình phần mềm, test phần mềm, triển khai hệ thống.

  • Không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần chứng minh năng lực khi phỏng vấn.

Lập trình viên APP iOS và ANDROID:

  • 20 nhân sự (ưu tiên cho Nữ).

  • Lập trình phần mềm, test phần mềm, triển khai hệ thống.

  • Không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần chứng minh năng lực khi phỏng vấn.

  • Không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần chứng minh năng lực khi phỏng vấn.

Nhân viên kế toán:

  • Nữ, 25-30 tuổi, trung cấp hoặc đại học, kinh nghiệm tối thiểu 2 năm.


Ưu tiên cho những nhân sự có chỗ ở ổn định tại TPHCM.