HỆ THỐNG MÁY CHỦ CLOUD

Phòng khám sử dụng phần mềm mà không cần phải lo chi phí đầu tư

TÍNH NĂNG TIẾP NHẬN VÀ VIỆN PHÍ

TÍNH NĂNG PHÒNG KHÁM VÀ ĐƠN THUỐC THÔNG MINH

QUẢN LÝ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

QUẢN LÝ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

QUẢN LÝ KẾT QUẢ THĂM DÒ CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ DƯỢC VÀ VẬT TƯ

BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

TELEMEDICINE

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

BIỂU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

1. Khách hàng được sử dụng thử (miễn phí) phần mềm trong thời gian 6 tháng.

2. Sau thời gian sử dụng thử phần mềm, quý khách sẽ trả phí thuê phần mềm theo lượt khám bệnh nhân. 

3. Quý khách sẽ tạm ứng cho phần mềm một số tiền 50 triệu đồng và sẽ trả định kỳ vào cuối mỗi tháng căn cứ vào số lượng bệnh nhân.

4. Quý khách không cần trang bị máy chủ hay cài đặt lôi thôi mà chỉ phải trả phí cho máy chủ Cloud, được thuê từ nhà mạng VNG, bắt đầu từ gói tiết kiệm và sau đó tăng dần theo nhu cầu phát triển.


CÁC DỊCH VỤ TRONG GÓI:

- Tiếp nhận bệnh nhân offline và online

- Thu viện phí bằng tiền mặt hoặc tài khoản tạm ứng.

- Phòng khám đa khoa, đơn thuốc thông minh, bệnh án điện tử.

- Quản lý kết quả xét nghiệm.

- Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh

- Quản lý kết quả thăm dò chức năng.

- Quản lý nhà thuốc.

- Kết nối BHYT.

- Báo cáo, thống kê


CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG:

1. Chi phí kết nối máy xét nghiệm: 

- Chi phí này KHÔNG bao gồm trong phần mềm. 

- Mỗi máy xét nghiệm được kết nối sẽ trả phí 8 triệu đồng, trả 1 lần duy nhất. 

- Chi phí bảo trì hàng năm cho việc kết nối là 15%/năm.

2. Chi phí kết nối với các máy chẩn đoán hình ảnh bao gồm: 

- Nhóm máy đơn giản: máy siêu âm, máy x quang, máy nội soi: 5 triệu đồng/máy

- Nhóm máy cao cấp: CT, MRI: 10 triệu đồng/máy.

3. Xuất báo cáo theo yêu cầu riêng: Trong phần mềm đã có sẵn đầy đủ báo cáo, thống kê. Tuy nhiên nếu quý khác muốn tạo thêm những mẫu báo cáo tùy biến theo yêu cầu thì phải trả phí yêu cầu phát sinh. Mỗi cột dữ liệu 20.000 đồng. Bảng có 10 cột thì chi phí là 200.000 đồng.

4. Thuê nhân viên CNTT hướng dẫn, hỗ trợ: 1 triệu đồng/ngày/nhân viên.