Bệnh án điện tử


Xem lại toàn bộ thông tin chi tiết của từng đợt khám

Bao gồm đơn thuốc, phiếu chỉ định, kết quả xét nghiệm, kết quả chấn đoán hình ảnh, hẹn tái khám…

Xem lại toàn bộ thông tin chi tiết của từng đợt nhập viện

Bao gồm chi tiết bệnh án điều trị, chi tiết cận lâm sàng, truyền máu, thực hiện y lệnh…

Tìm bất cứ hồ sơ nào trong hệ thống bệnh viện

Tìm hình ảnh y khoa theo nhiều yêu cầu