Hóa đơn điện tử

Phần mềm quản lý bệnh viện YKHOANET đã kết nối thành công với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử VNPT và MISA.

Theo quy định của nhà nước, tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.

  • Có rất nhiều loại chứng từ phát sinh trong quá trình giao dịch giữa bệnh nhân và bệnh viện như là biên lại, tạm ứng, tạm thu, tài khoản, hóa đơn...

  • Trong quá trình giao dịch, viện phí không phải xảy ra một chiều mà có thể 2 chiều do bệnh nhân đổi ý, rút tiền lại, hoàn trả lại tiền tạm ứng, miễn giảm...

  • Việc giao dịch không phải chỉ sử dụng tiền mặt mà có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử.

Mọi giao dịch phức tạp đó sẽ do phân hệ viện phí đảm trách, xử lý cho kết quả cuối cùng. Khi bệnh nhân xuất viện thì kết thúc một lần giao dịch, xuất hóa đơn tổng và chuyển lên cổng điện tử của Bộ Tài chính.

Hiện nay các khách hàng của YKHOANET đã ứng dụng thành công hóa đơn điện tử là bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, bệnh viện Đột Quỵ Cần Thơ, bệnh viện Tâm Thần TP HCM.