Khối tài chính

PHÂN HỆ TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN

Giới thiệu chung:

Phân hệ tiếp nhận bệnh nhân dùng để ghi nhận thông tin hành chính bệnh nhân, cấp phát mã số, ghi nhận đợt khám bệnh, yêu cầu khám bệnh, phân loại dịch vụ khám… Bệnh nhân cũ của bệnh viện sẽ được tiếp nhận nhanh bằng thẻ có mã vạch.

Bệnh nhân cũng có thể tự mình đăng ký khám bệnh bằng giao diện Kios hoặc App trên điện thoại di động.

NHÓM CHỨC NĂNG ĐỊNH DANH

   • Chức năng tiếp nhận bệnh nhân mới:

    • Ghi thông tin định danh bệnh nhân: họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMND.

    • Ghi thông tin liên lạc: địa chỉ, email, điện thoại, cơ quan.

    • Chụp ảnh bệnh nhân.

    • Cấp số ID (mã số) bệnh nhân.

   • In thẻ bệnh nhân, có mã vạch hoặc chip điện tử ghi thông tin.

    • Thẻ bệnh nhân có mã vạch giúp gọi lại tên bệnh nhân mà không cần nhập mới.

   • Tìm bệnh nhân trong danh sách.

    • Danh sách bệnh nhân cũ.

    • Danh sách bệnh nhân BHYT do cơ quan BHYT cung cấp.

    • Danh sách bệnh nhân đăng ký khám tập thể theo hợp đồng.

    • Tìm theo mã số bệnh nhân, số BHYT, họ tên, số CMND.

   • Tiện ích:

    • Tự nhận diện bệnh nhân khi có nhiều chi tiết trùng lặp.

NHÓM CHỨC NĂNG THÔNG TIN ĐỢT KHÁM

   • Ghi thông tin đợt khám:

    • Mỗi đợt khám có thông tin: nơi gửi khám, tình trạng bệnh.

    • Thông tin người liên hệ (cha mẹ, chồng, con…) cần được nhập vào hệ thống trong những trường hợp cấp cứu, sinh sản…

    • Hiển thị ngày khám gần nhất.

    • Hiển thị số lần khám trước.

   • Ghi thông tin quyền lợi theo đối tượng:

    • Phân loại bệnh nhân theo đối tượng:

     • Thường - BN tự trả phí theo biểu giá chuẩn..

     • Dịch vụ và ngoài giờ - BN trả phí theo giá dịch vụ ngoài giờ.

     • Bảo hiểm y tế nhà nước- BN trả phí theo quy tắc BHYT.

     • Bảo hiểm y tế tư nhân.

     • Trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT.

     • VIP - gói dịch vụ đặc biệt.

     • Quân nhân (dùng cho bệnh viện quân đội và công an).

     • Tù nhân, chính sách (tâm thần) - được hỗ trợ chi phí.

     • Khám theo gói hợp đồng.

     • Khám sức khỏe nghề nghiệp, việc làm.

    • Chụp ảnh thẻ, giấy tờ xác định đối tượng.

    • Ghi chi tiết xác định đối tượng: số thẻ, ngày cấp, ngày hết hạn.

   • Tiếp nhận bệnh nhân BHYT.

    • Ghi hành chính bệnh nhân

    • Ghi mã số BHYT.

    • Ghi hạn sử dụng.

    • Tự động phân loại bệnh nhân theo Mã Đối Tượng và Mã Quyền Lợi.

    • Kiểm tra phù hợp giữa Mã Đối Tượng và Mã Quyền Lợi.

    • Kiểm tra khám trái tuyến.

    • Tự động nhận diện nơi đăng ký khám ban đầu dựa theo mã số đơn vị y tế.

    • Tự động xác định bệnh nhân khám đúng tuyến khi có mã nơi khám ban đầu trùng với mã bệnh viện.

    • Chuyển thông tin bệnh nhân BHYT vào phòng khám.

    • Đối với bệnh viện có sẵn danh sách bệnh nhân BHYT được cơ quan BHYT cung cấp, phần mềm sẽ tự động load thông tin bệnh nhân từ danh sách đó mà không cần phải nhập liệu từ đầu.

   • Tiếp nhận bệnh nhân theo danh sách khám hợp đồng.


   • Chức năng chuyển đổi đối tượng:

    • Khi bệnh nhân đến khám mà không mang theo thẻ BHYT, được tính phí như đối tượng dịch vụ.

    • Khi bệnh nhân trình thẻ BHYT thì được chuyển sang đối tượng BHYT.

    • Khi thẻ bảo hiểm hết hạn dùng thì chuyển sang đối tượng dịch vụ.

   • Sửa chữa thông tin:

    • Sửa chữa thông tin do nhập sai.

    • Nhập bổ sung chi tiết.

    • Hoán chuyển đối tượng.

NHÓM CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

   • Đăng ký dịch vụ khám chữa bệnh.

    • Đăng ký tại bệnh viện: Nhân viên tiếp nhận có thể hỏi yêu cầu và tham vấn cho bệnh nhân nên khám gì và in ra phiếu đăng ký khám. Thông tin đăng ký này sẽ tự chuyển qua quầy thu phí, nơi này không cần phải nhập liệu lại.

   • Chọn gói khám:

    • Khám sức khỏe định kỳ cơ quan. (Chọn gói khám sức khỏe cơ quan)

    • Khám sức khỏe nghề nghiệp (Chọn mẫu khám sức khỏe xin việc làm).

NHÓM CHỨC NĂNG KHÁC

   • Chuyển thông tin định danh bệnh nhân đến các đơn vị chức năng.

    • Tự động chuyển thông tin BN đến các đơn vị thực hiện dịch vụ.

    • Dùng đầu đọc mã vạch sẽ giúp load tên bệnh nhân chính xác

   • Chức năng phân phối bệnh nhân vào phòng khám:

    • Nhân viên tiếp nhận có thể phân phối bệnh nhân vào một phòng khám chuyên khoa tùy tình hình bệnh nhân đông hay vắng.

    • Mỗi bệnh nhân khi đăng ký khám sẽ nhận được một số thứ tự khám. Ai đến trước thì vào trước, ai đến sau thì vào sau.

    • Trường hợp cấp cứu, già yếu… thì có thể được nhận số ưu tiên khám trước.

   • Chức năng xem thông tin nội viện:

    • Tìm thông tin bệnh nhân đang nằm viện.

    • Xem số lượng bệnh nhân khám ngoại trú, cận lâm sàng và nội trú.

    • Có thể xem bảng thống kê tổng quát số liệu khám ngoại trú và nội trú như số lượt, số lượng bệnh nhân đến khám, số lượng bệnh nhân đang nằm viện…

   • Thống kê

    • Thống kê bệnh nhân mới - cũ.

    • Thống kê theo đối tượng.

    • Thống kê theo địa phương.

    • Thống kê theo nghề nghiệp.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ VIỆN PHÍ

Giới thiệu chung:

Phân hệ quản lý viện phí có chức năng tiếp nhận chỉ định từ phòng khám, thu tạm ứng, hoàn trả chi phí thừa, in hóa đơn, hoàn tất thanh toán cho bệnh nhân.

ỨNG DỤNG TÀI KHOẢN BỆNH NHÂN

   • Tài khoản bệnh nhân:

    • Mỗi bệnh nhân có một tài khoản dùng để tạm tính tiền trong những tình huống đặc biệt.

    • Tạm ứng: cho các trường hợp nhập viện, đóng đồng chi trả, đóng chênh lệch, tạm ứng thủ thuật, phẫu thuật.

    • Ghi nợ: trong các trường hợp cấp cứu, cần dùng thuốc ngay khi chụp phim, thủ thuật...

    • Tạm hoàn trả phí dịch vụ không sử dụng.

   • Thu tiền tạm ứng nội trú:

    • Bệnh nhân nhập viện có thể đóng trước một số tiền tạm ứng cho bệnh viện. Khi sử dụng dịch vụ, phần mềm sẽ trừ chi phí bệnh viện vào tài khoản tạm ứng này.

    • Tài khoản tạm ứng sẽ được bổ sung nhiều lần trong quá trình bệnh nhân nằm viện.

    • Có thể dùng thẻ tạm ứng (thẻ VIP được phát hành có mệnh giá) để nhập tiền vào tài khoản (dùng cho các cơ sở y tế tư nhân có chính sách khuyến mãi).

    • Tài khoản bệnh nhân âm vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ, dùng cho các trường hợp cấp cứu, hộ nghèo…

   • Trả tiền hoàn ứng.

    • Số tiền trong tài khoản bệnh nhân nếu còn dư sẽ được hoàn trả khi xuất viện.

    • Trường hợp bệnh nhân không nhận hoàn ứng khi xuất viện thì số tiền thừa sẽ được lưu giữ và được tiếp tục sử dụng cho lần nhập viện sau.

    • Bộ phận tài chính có thể thống kê được số tiền thừa này của bệnh nhân.

HOẠT ĐỘNG VIỆN PHÍ

   • Thu phí, bán phiếu dịch vụ trực tiếp:

    • Tiếp nhận thông tin hành chính bệnh nhân trực tiếp như với phân hệ tiếp nhận.

    • Tiếp nhận thông tin đăng ký dịch vụ y tế từ phân hệ tiếp nhận.

    • Dùng máy đọc mã vạch để tick lên mã đăng ký hoặc mã chỉ định để load thông tin thu phí.

    • Có thể nhập bổ sung hoặc xóa bớt dịch vụ theo yêu cầu.

    • Chỉ khi biên lai được in thì các thông tin chỉ định mới được đưa đến các đơn vị chức năng như xét nghiệm, siêu âm, x quang…

   • Tiếp nhận phiếu chỉ định:

    • Phiếu chỉ định của BS liệt kê đầy đủ chi tiết cần thực hiện, giá tiền của từng chi tiết, tổng số tiền phải trả.

    • Trên phiếu chỉ định có in mã vạch. Nhân viên thu phí chỉ cần tick vào mã vạch mà không cận nhập liệu gì.

   • Thu tiền các khoản dịch vụ thuê bệnh viện khác thực hiện:

    • Bệnh viện có thể thu tiền xét nghiệm mà mình không làm, sau đó chuyển cho bệnh viện khác thực hiện giúp.

    • Các dịch vụ này cũng được thống kê chi tiết.

   • Hoàn trả dịch vụ:

    • Hoàn trả các dịch vụ đã đóng phí nhưng chưa được thực hiện.

    • Trả bằng tiền mặt đối với đối tượng dịch vụ.

    • Trả vào tài khoản tạm ứng đối với đối tượng BHYT.

THU PHÍ THEO ĐỐI TƯỢNG

   • Thu phí bệnh nhân theo đối tượng:

    • Mỗi bệnh nhân thuộc đối tượng khác nhau: BHYT, dịch vụ, khám sức khỏe trọn gói... Mỗi đối tượng sẽ có chính sách giá cả riêng.

    • Tính tiền dịch vụ y tế theo từng đối tượng.

   • Có thể hoán chuyển đối tượng

    • Bệnh nhân quên mang theo thẻ BHYT có thể tạm tính bằng giá dịch vụ, sau đó khi xuất trình thẻ BHYT thì có thể hoán chuyển đối tượng, tính lại tiền theo đối tượng BHYT.

PHƯƠNG THỨC THU PHÍ

   • Nhiều phương thức thu phí:

    • Thu tiền mặt.

    • Thu qua tài khoản tạm ứng.

    • Thu qua thẻ VIP.

    • Thu qua thẻ ngân hàng.

   • In hóa đơn.

    • Biên lai thu phí: là giấy xác nhận đã thu của bệnh nhân khi bệnh nhân nộp bất cứ khoản tiền nào. Các biên lai này để làm bằng chứng bệnh nhân đã nộp tiền.

    • Hóa đơn viện phí: là chứng từ tổng kết tất cả chi phí trong 1 lần khám hoặc nhập viện.

    • Mẫu hóa đơn có thể được thiết kế riêng cho từng bệnh viện sau khi đã đăng ký với cơ quan thuế.

    • BV có thể in hóa đơn “đỏ” từ máy vi tính cho bệnh nhân một cách hợp pháp (hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử).

   • Các tiện ích khác

    • Sử dụng mã vạch tính tiền hóa đơn.

    • Sử dụng thiết bị đọc dấu vân tay khi có yêu cầu.

    • Chuyển thông tin bệnh nhân vào đơn vị thực hiện dịch vụ.

    • Sau khi bệnh nhân đóng viện phí thì thông tin mới được chuyển đến các đơn vị thực hiện dịch vụ tương ứng.

    • Có thể thu phí từ bất cứ nơi nào có nối mạng: Bệnh viện rộng, nhiều khoa hoặc có nhiều tầng có thể thiết lập nhiều trạm thu phí ở những nơi thuận tiện nhất cho bệnh nhân.

    • Mỗi trạm thu phí có thể thực hiện tất cả các tác vụ như tiếp nhận, thu phí, hoàn phí, kiểm tra tài khoản bệnh nhân, in hóa đơn…

THỐNG KÊ VIỆN PHÍ:

   • Thống kê thu phí theo từng chi tiết dịch vụ (siêu âm, xét nghiệm, x quang…)

   • Thống kê theo khoa, theo bác sĩ.

   • Thống kê tiền hoàn trả.

   • Thống kê tiền nộp theo ca.

   • Cung cấp thông tin viện phí cho bộ phận kế toán.

   • Liên kết với phần mềm kế toán để cung cấp số liệu kế toán.

   • Truy cứu tình hình viện phí.

   • Thống kê theo đối tượng Bảo Hiểm.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ BHYT

Giới thiệu chung:

Phân hệ quản lý bảo hiểm y tế được lồng ghép trong phân hệ Viện Phí, dùng để xử lý các ca bệnh nhân có thẻ BHYT nhà nước hoặc BHYT tư nhân.

Ngoài việc tính toán theo công thức của BHYT, phân hệ này còn có chức năng kiểm tra thẻ BHYT, xuất file XML để gửi lên cổng thanh toán BHYT theo quy định.

   • Kiểm tra dịch vụ, thuốc men và vật tư y tế đã sử dụng sau khi kết thúc một đợt khám.

    • Tự động tính các khoản phí dịch vụ: giá dịch vụ, giá bảo hiểm, chênh lệch giá, đồng chi trả…

    • Kiểm tra tính hợp lệ của dịch vụ và thuốc trong danh mục BHYT.

    • Tính phí theo mã quyền lợi: 100%, 95%, 80%.

    • Xác định bệnh nhân được hưởng các dịch vụ đặc biệt: thuốc điều trị ung thư, dịch vụ kỹ thuật cao, vận chuyển.

    • Tạo gói dịch vụ khoán trọn.

    • Chuyển thông tin về thuốc BHYT đã duyệt đến quầy nhận thuốc.

    • In phơi thanh toán cho bệnh nhân.

   • In báo cáo BHYT theo đúng mẫu BHYT yêu cầu.

    • In thanh quyết toán BHYT ngay cuối kỳ.

    • In báo cáo sử dụng thuốc BHYT.

    • In báo cáo sử dụng xét nghiệm BHYT