Khối Xét nghiệm

KHỐI XÉT NGHIỆM

PHÂN HỆ XÉT NGHIỆM

Giới thiệu chung:

Ngày nay xét nghiệm y khoa phát triển mạnh, giúp cung cấp thông tin về thuộc tính của bệnh phẩm cho bác sĩ. Có nhiều loại xét nghiệm khác nhau, một số có máy móc thiết bị, một số khác phải thực hiện thủ công.

Mọi kết quả đều được ghi chép và chuyển vào hồ sơ bệnh án điện tử.

Các máy xét nghiệm đời mới được kết nối để truy xuất kết quả trực tiếp từ máy vào bệnh án mà không cần sao chép bằng tay.

  1. PHÂN LOẠI XÉT NGHIỆM

   • Các loại xét nghiệm có kết nối máy xét nghiệm:

    • Huyết học

    • Sinh hóa máu

    • Sinh hóa nước tiểu.

    • Miễn dịch.

    • Ion đồ.

    • Điện di.

   • Các xét nghiệm vi sinh – ký sinh

    • Vi sinh.

    • Ký sinh

    • Kháng sinh đồ.

  2. CHỨC NĂNG XÉT NGHIỆM

   • Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm.

    • Ghi nhận chi tiết chỉ định và xác nhận đã lấy mẫu bệnh phẩm, làm cơ sở cho việc nhập kết quả xét nghiệm.

    • Loại bệnh phẩm

    • Chất bảo quản

    • Thời gian tiếp nhận

    • Người nhận bệnh phẩm

    • Đơn vị nhận bệnh phẩm

    • Bệnh phẩm được dán mã vạch để liên kết phiếu chỉ định và mẫu bệnh phẩm

   • Chuyển thông tin trực tiếp từ các máy xét nghiệm.

    • Xuất thông tin kết quả xét nghiệm trực tiếp vào bệnh án.

    • Các kết quả phân tích từ máy xét nghiệm sẽ được ghi vào phiếu trả kết quả đang chờ.

    • Một số kết quả xét nghiệm được tính toán lại sau khi máy đã trả kết quả.

    • Kết quả xét nghiệm được thông qua kiểm tra bằng mắt của trưởng khoa xét nghiệm trước khi được xuất ra ngoài.

   • Chuyển thông tin xét nghiệm vào hồ sơ.

    • Kết quả xét nghiệm sau khi nhập vào hệ thống dữ liệu sẽ được hiển thị theo từng bộ hồ sơ bệnh án.

   • Tự động đánh giá kết quả:

    • Kết quả xét nghiệm được nạp vào phần mềm sẽ tự so sánh với các giá trị bình thường để hiển thị báo động khi vượt quá giá trị bình thường.

   • Thống kê, báo cáo hoạt động xét nghiệm

    • Thống kê chi tiết về hoạt động xét nghiệm.

    • Theo bệnh nhân

    • Theo bệnh phẩm

    • Theo kết quả xét nghiệm

PHÂN HỆ VI SINH

Giới thiệu chung:

Xét nghiệm vi sinh là một phân nhánh của hệ thống xét nghiệm chung, dùng để khảo sát vi sinh, ký sinh và kháng sinh đồ.

Xét nghiệm vi sinh trải qua nhiều công đoạn phức tạp như nuôi cấy vi trùng, nhuộm lam… để định danh và xác định mức để kháng của vi trùng.

Bảng mô tả kết quả xét nghiệm vi sinh khác với các mô tả xét nghiệm dịch thể khác.